O instytucie

O mnie, o Instytucie

Jestem lekarzem medycyny. Prowadzę własną praktykę lekarską. W swojej pracy staram się hołdować nowym paradygmatom medycznym opisywanym przez zasady dynamiki nieliniowej. Zasady te są opisywane w naukach podstawowych, szczególnie matematyce od lat 60-tych dwudziestego wieku. Obecnie wkraczają do medycyny burząc dotychczasowe wyobrażenia o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego i wymuszając głębokie przewartościowania w dotychczasowym sposobie diagnozowania i terapii. Dodatkowe wyjaśnienia znajdziecie Państwo w zakładce Literatura.

   Od trzydziestu lat zajmuję się fotografowaniem i analizą obrazu tęczówek. Badania rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów medycznych. Fotografowałem tęczówki i analizowałem ich obraz doszukując się korelacji ze stanem klinicznym pacjentów.

Poszukuję powiązań pomiędzy ich obrazem a stanem klinicznym pacjenta.

   Inspiracją do moich badań było zdarzenie, którego byłem naocznym świadkiem, trafnej diagnozy z tęczówek choroby nierozpoznanej przez lekarzy przez 20 lat.

   Kolejną inspirację przyniosło tragiczne wydarzenie, którego również byłem naocznym świadkiem. Tuż po zakończeniu studiów medycznych gdy odbywałem staż podyplomowy w szpitalu na izbę przyjęć przywieziono dziewczynkę w wieku dwunastu lat w stanie śmierci klinicznej. Zasłabła na boisku szkolnym. Nagle i niespodziewanie. Zupełnie nieznana była przyczyna tego nagłego załamania organizmu. W trakcie prowadzonej reanimacji spojrzałem w jej tęczówki. W sektorze opisywanym przez irydologów jako sektor serca miała bardzo wyraźne zmiany świadczące o stanie zapalnym.

Niestety mimo usilnych starań całego zespołu doświadczonych lekarzy dziecko zmarło. Rodzice dziewczynki dopytywani o jej  choroby stwierdzili, że na nic nie chorowała. Jedynie ostatnio skarżyła się na bóle brzucha.

Przeprowadzono sekcję zwłok. Okazało się, że dziecko nie miało szans na przeżycie ponieważ cały mięsień sercowy był całkowicie zniszczony przez przewlekły proces zapalny.

Zupełnie nierozpoznany. Podstępny, bezobjawowy.

   Moją naturalną konkluzją było, że gdyby ktoś wcześniej przeanalizował obraz tęczówek tej dziewczynki i zasugerował rodzicom by zbadali jej serce to ten przewlekły stan zapalny zostałby wykryty.

Miałaby szanse na leczenie i życie…

Ile znamy przykładów nagłego zasłabnięcia i śmierci wśród pozornie zdrowych, silnych ludzi u których toczyła się niewykryta choroba serca.

Choćby u sportowców.

   To zdarzenie głęboko mnie poruszyło. Nie można przejść obojętnie wobec takiej sytuacji. Sprowokowało głęboką determinację do dalszej pracy naukowej i zrozumienia zależności pomiędzy stanem organizmu i obrazem tęczówki.

   Postanowiłem samodzielnie przyjrzeć się temu fenomenowi by wypracować swoją własną opinię na temat nowego, nie opisanego przez medycynę zjawiska. Starałem się nie sugerować doniesieniami i literaturą na temat irydologii. Podjąłem własne obserwacje i badania choć muszę przyznać, że na początkowym, wstępnym  etapie badań oparłem się o prace i publikacje dr. Bernarda Jensena. W ostatnich trzydziestu  latach przebadałem około piętnaście tysięcy osób. Proponowana Analiza obrazu tęczówek opiera się na poczynionych przez te lata obserwacjach i analizach.

   Badania skłoniły mnie do pogłębienia wiedzy w zakresie matematyki i fizyki ponieważ obserwowane przeze mnie fakty i zjawiska nie znajdowały wyjaśnienia w obowiązujących paradygmatach medycznych. Stąd zainteresowanie dynamiką nieliniową, nową dziedziną matematyki, której zasady wkraczają wielkimi krokami do medycyny. Opis funkcji organizmu proponowany przez te  nowe idee burzy dotychczasowe paradygmaty medyczne i tłumaczy zjawiska do tej pory niewytłumaczalne.

Dlatego swoją działalność prowadzę pod nazwą

Instytut Biodynamiki Nieliniowej

   Proponowane Państwu analizy tęczówek opierają się na opracowanym przeze mnie nowym, autorskim podziale tęczówki na sektory powiązane odruchowo z narządami. Zostały one uzupełnione przez analizy matematyczno – fizyczne i statystyczne. 

Prace badawcze są kontynuowane.

                                                                     lek. med. Andrzej Święcicki