Korzyści

01

Wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych

Analiza tęczówki może pomóc w identyfikacji wczesnych lub  bezobjawowych problemów zdrowotnych.

Może przynieść ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach, chorobach przebiegających skąpo lub bezobjawowo.

02

Dostarcza informacje o stopniu pobudzenia narządów – ich wzmożonej aktywności

Może to w istotnym stopniu ukierunkować poszukiwania przyczyny choroby szczególnie  w przypadku zaburzeń o niejasnym pochodzeniu.

Uzyskane informacje mogą pomóc w pogłębieniu dalszej diagnostyki i poszukiwaniu specjalistycznej porady medycznej

 Na przykład nawracające bóle głowy mogą być spowodowane bezobjawowym nieżytem żołądka albo przewlekłym, również skąpo objawowym  stanem zapalnym  jelit.  Nasza analiza obrazu tęczówek może to wyraźnie zasygnalizować.

Bardzo często leczymy dolegliwości jedynie objawowo nie znając dokładnej przyczyny.

Inny przykład: Mężczyzna lat 50. Analiza obrazu tęczówek wykazała stan zapalny zatok przynosowych. Pacjent nie zgłaszał z tego regionu dolegliwości. Dopytany dokładnie zgłosił, że nocami dość intensywnie chrapie. Dwa lata później zauważył zaburzenia wzroku. Widział zniekształcony obrazu, pionowe linie stały się  zafalowane. Badanie okulistyczne nie wykazało nieprawidłowości w gałkach ocznych.  Natomiast pogłębione badanie laryngologiczne wykazało przewlekłe zapalenie zatok sitowych, które znajdują się wewnątrz czaszki. Leczenie tych zatok spowodowało znaczne polepszenie komfortu oddychania nocą i.. o dziwo ustąpiły zaburzenia widzenia.

03

Podniesienie świadomości zdrowotnej

Proponowana analiza ma za zadanie  zwiększyć świadomość funkcjonowania organizmu.

Wskazać jego osłabione i zagrożone punkty.

Jest to bardzo ważne ponieważ niewykryte, nie dające dolegliwości choroby i dysfunkcje są bardzo poważnym zagrożeniem.

 Badanie jest na tyle czułe, że potrafi wskazać bardzo wczesne stadia dysfunkcji narządu.

Często na wiele lat przed pojawieniem się jakichkolwiek dolegliwości, odchyleń w badaniach biochemicznych, czy zaburzeń strukturalnych.

 Pokazuje, które narządy mogą w pierwszej kolejności zareagować na duży stres, obciążenie fizyczne i psychiczne przekraczające zdolności kompensacyjne organizmu.

 Jedna osoba reaguje w stresie  np. na poziomie żołądka, inna jelit, inna dróg oddechowych a jeszcze inna na poziomie serca.

Zawsze są to reakcje indywidualne, wynikające z wrażliwości, podatności danego organizmu.

 Nasze badanie pokazuje ten indywidualny i niepowtarzalny rozkład „słabych punktów” w organizmie. 

 Można to nazwać spersonalizowanym rozkładem wrażliwości badanej osoby. Ma to ogromne znaczenie dla profilaktyki, zrozumienia reakcji organizmu i ewentualnego leczenia.

 Nie znam badania, które tak kompleksowo opisywało reaktywność organizmu.

04

Proponowana analiza podpowiada,  jakie narządy należy zbadać obecnie i systematycznie obserwować w przyszłości by wykryć potencjalne  zagrożenia i im zapobiegać

05

Wskazuje,  gdzie szukać potencjalnej przyczyny obecnych się dolegliwości

06

Ukierunkowuje pogłębienie ewentualne leczenie specjalistyczne

07

Uświadamia jakich potencjalnych zmian w stylu życia należy dokonać by zapobiegać chorobom

Na przykład, jeżeli analiza wskazuje nieprawidłowości w obrębie przewodu pokarmowego warto zasięgnąć porady gastrologa i dietetyka by ewentualnie świadomie  zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia.

 Proponowana analiza pomaga w spersonalizowanym opracowaniu projektu dla konkretnej osoby pod kątem diety,  pozbywania się stresu,  okresowego monitorowania funkcji poszczególnych narządów.