Jak interpretować wynik

Jak interpretować wynik analizy obrazu tęczówek

Analizie podlega obraz tęczówek – układ włókien mięśniowych i ich barwa. Napięcie mięśni tęczówek wynika z aktywności układu współczulnego, który zawiaduje pracą wszystkich narządów poza naszą świadomością.

Badania pokazują, że napięcie poszczególnych włókien mięśniowych tęczówki jest skorelowane odruchowo z aktywnością wegetatywną i ukrwieniem poszczególnych narządów oraz mięśni.

Dzięki temu możliwe jest pośrednia ocena nasilenia predyspozycji do zaburzenia funkcji i stanów zapalnych poszczególnych narządów.

Badanie opisuje stopień zaburzenia stanu czynnościowego narządów. Nie jest to diagnoza a jedynie sugestia by obserwować narząd i ewentualnie pogłębić diagnostykę

Zaburzenie funkcji narządu występuje w dwóch fazach:

01

Faza pierwsza

FAZA PIERWSZA – subkliniczna, gdy nie odczuwamy dolegliwości albo są one bardzo nieznaczne i zazwyczaj nie zwracają uwagi i nie budzą  niepokoju. Zazwyczaj w tej fazie trudno jest wykryć zaburzenie metodami diagnostycznymi lub odchylenia od norm są niewielkie. Często zaburzenia te na wiele lat poprzedzają pojawienie się dolegliwości

02

Faza druga

FAZA DRUGA – kliniczna, gdy dolegliwości i zaburzenia są odczuwalne i dają się wykryć standardowymi metodami diagnostycznymi.

Ocenia się, że nawet 30 % społeczeństwa cierpi na zaburzenia subkliniczne, które z czasem przeradzają się w odczuwalne choroby.

W naszej opinii proponowana analiza obrazu tęczówek wskazuje już bardzo wczesne fazy rozwoju patologii począwszy od fazy subklinicznej. Z tego powodu powinna być traktowana jako podpowiedź, jakie narządy są predysponowane do chorób.